Technická specifikace

1) Technická data - celkový přehled parametrů izolace CLIMATIZER PLUS:
Technické normy:
ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M.

Popisné údaje:
CLIMATIZER PLUS - celulózová vlna (příjemná na dotyk, bez zápachu), obohacená o kyselinu boritou (4 hmotnostní %) a magnézium sulfát (síran hořečnatý) (12 - 14 hmotnostních %), dodáván v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

Směrodatné vlastnosti:
- při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 - 48 kg.m-3
- při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 68 kg.m-3
- při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 - 90 kg.m-3
- při nástřiku s vodou: 38 - 50 kg.m-3

Součinitel tepelné vodivosti:
0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - laboratorní hodnota
0,037 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - výpočtová hodnota
0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - hodnota měřená na stavbě
0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou
0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

Měrná tepelná kapacita:
Cd = 1907 J / kg . K

Sedavost izolace CLIMATIZER PLUS:
- aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%
- aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 - 15% (závisí na tloušťce izolace)

Faktor difúzního odpor:
μ = 1,1 - 3

Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)
R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

Relativní navlhavost:
při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti

Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:
ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80% a teplotě 10oC: 8 - 11%

Korozivní účinky:
Výrobek nepůsobí na kovy korozivně

Klasifikace CLIMATIZERU PLUS dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)
suchý materiál - C - s1 - d0
suchý materiál v dutině za stanovených podmínek - B - s1 - d0
nastříkaný s pojivem Karsil - E01 - B - s1 - d0
nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A - D - s2 - d0

Šíření plamene po povrchu:
is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen
vs = 0,00 mm.min-1

Součinitel difuze vodních par:
suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3
nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3
nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3

uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

Zvuková pohltivost:
CLIMATIZER PLUS má velmi dobrou zvukovou pohltivost
kmitočet (Hz) tl. izolace 100 mm tl. izolace 50 mm
250 0,67 0,45
500 0,71 0,87
2000 0,83 0,57

Ekologická nezávadnost:
Výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR - BRD - protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!
Od roku 1990 v Kanadě propůjčena ochranná známka jako výrobku přátelskému životnímu prostředí.
Od roku 1994 v ČR propůjčena ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která je pravidelně revidována (nyní na všechny celulózové výrobky).

Biologická degradace:
CLIMATIZER PLUS - biologicky odbouratelný materiál - protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).

Hygienické posouzení:
Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR
z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.

Napište nám

Jméno

E-mail*

Dotaz:

Bezpečnostní kód:


zde opište kód, který je na obrázku
 

Kontakty

Petis spol. s.r.o.

Choťánky čp.195
290 01 Poděbrady
 
3km od sjezdu 42 z dálnice D11 (Praha - Hradec Králové) směr Jičín 

DIČ CZ46353496
 
Provozní doba
Po-Pá 08:00-17.00 hod.

Kontakt
Tel.: + 420 325 613 390
Mobil: + 420 602 338 779
E-mail: petis@petis.cz

 

 

CERTIFIKÁTY